Sjön MJÖRN

ALINGSÅS

Om sjön

Mjörn är en av de största sjöarna i Västra Götaland med en areal på 54,5 kvadratkilometer och ett maxdjup på 48 meter. Den är också en av de rikaste sjöarna i området vad gäller både arter och mängd fisk.

Fisket här kan vara svårt för nybörjare såväl som för proffs, och en guide är att rekommendera för att snabbare få resultat. 

Någon gång i mitten av 1900-talet sattes gös in i sjön, och under sent 1990-tal började populationen växa kraftigt. På den tiden var medelvikten hög och fisk mellan 6-8 kila var inte ovanliga. Idag har populationen skiftat. Det finns fortfarande stor fisk i sjön, men det finns också en enorm mängd mindre gös. Den större abborren minskade i samband med gösens uppgång, men nyligen har abborrpopulationen exploderat och idag kan du ha fantastiskt fiske med mängder av abborrar i mellanstorlek, med chans att fånga de riktigt stora. Gäddfisket i Mjörn är svårt och inte likt de flesta andra sjöar. Stor gädda i sjön jagar främst pelagiskt, vilket betyder att de kan vara i princip vart som helst i sjön så länge det finns betesfisk i närheten. 

Arter som är populära att fiske efter i Mjörn är bl.a. gös, abborre, gädda, lake, öring, braxen och id. Men det finns fler arter så som nors, löja, mört, gers, sutare, ål samt ett mycket litet bestånd av ruda och karp.